Proje Ekibi

Ekin TAŞKIN

BEST For Energy Ekip Lideri 

Ekin Taşkın

Ekin Taşkın, lisans derecesini Ekonomi, yüksek lisans derecesini Bilim ve Teknoloji Politikası Çalışmaları alanında Orta Doğru Teknik Üniversitesi’nde tamamladı. Aynı üniversitede 1.5 yıl araştırma görevlisi olarak çalıştıktan sonra kariyerini gerçek hayatta devam ettirmeye karar verdi. Profesyonel hayatına Ege İhracatçı Birlikleri ve Türkiye İhracatçılar Meclisi Ar-Ge altyapılarını geliştirmeye çalışarak başladı. Taşkın, Birleşmiş Milletler Uluslararası Ticaret Merkezi tarafından dünyadaki en genç iş geliştirme danışmanlarından biri olarak akredite edildi.

Sonrasında, yürüttüğü çalışmalarla, Avrupa Küme Analizi Sekretaryası tarafından “Küme Kıyaslama Uzmanı”, Avrupa Küme Mükemmeliyeti Vakfı tarafından kümelenme alanında Türkiye’deki ilk eğitmen olarak onaylandı.

Taşkın, strateji tasarımı, kümelenme ve inovasyon alanlarındaki deneyimiyle 30’un üzerinde ulusal ve uluslararası projede koordinatör/takım lideri olarak görev aldı. Taşkın Polonya Parlamentosu’nun himayesinde 2015 yılında düzenlenen World Cluster Congress’de “Girişimcilik Lideri” ödülü aldı. Bugüne kadar, 20’nin üzerinde küme ve 3000 üzerinde firma ile birebir iş modeli analizi ve strateji doğrulama alanlarında çalışarak kayda değer bir deneyime sahip oldu. İnovasyon alanında, Türkiye’nin ilk vaka bazlı eğitim programı “İnovasyon Akademi” programını Türkiye İhracatçılar Meclisi için geliştirdi. İki 7. Çerçeve Programı ve bir Horizon projesinde ortak/danışman olarak görev aldı, KOBİ Aracı “İş Modeli İnovasyonu” alanında Avrupa Komisyonu için değerlendirici olarak görev aldı.

Akademik alanda, Yaşar Üniversitesi MBA programında “Strateji ve Kümelenme Politikası” dersi verdi. Bununla birlikte, Taşkın birçok bölgesel ve ulusal kuruma bölgesel rekabetin geliştirilmesine yönelik kümelenme stratejisi geliştirilmesi alanında teknik destek sağladı. Taşkın, şu anda TABU Çözümleri şirketinin Genel Müdürü olarak çalışmakta, strateji tasarımı, kümelenme ve inovasyon alanında terzi usulü butik çözümler sunmaktadır.

 

Barış Cihan BAŞER

BEST For Energy Kilit Uzmanı

Barış Cihan Başer

Barış Cihan BAŞER, kamu ve özel sektörde 22 yılı aşkın profesyonel iş deneyimine sahiptir. 

Kariyerine Eti Holding’de Mühendis olarak başladı. Daha sonra fikri mülkiyet haklarının tanıtımı ve inovasyon destek hizmetleri konusunda uzmanlaştığı Türk Patent ve Marka Kurumu'nda 7+ yıl Patent Uzmanı olarak görev yaptı.

Barış Cihan BAŞER, innoCentric'te baş uzman ve yönetici pozisyonlarında 14 yıl görev yaptı.  2000'den fazla firma için ihtiyaç analizi yaptığı ve 40'tan fazla sektör için strateji geliştirdiği bu görevi sırasında özellikle yenilenebilir enerji, otomotiv, savunma ve makine sektörlerinde derinlemesine bilgi birikimine sahip oldu. Ostim Savunma ve Havacılık Kümesi’ni kurdu, Türkiye Küme Haritasını ve Kümelenme Klavuzlarını hazırladı.

Barış Cihan BAŞER, Gazi Üniversitesi'nden Makine Mühendisliği derecesine ve TR Arel Üniversitesi'nden Yönetim ve Organizasyon alanında yüksek lisans derecesine sahiptir.

 

Pelin DURTAŞ

BEST For Energy Kıdemli Uzmanı

Pelin Durtaş

Pelin DURTAŞ, 2001’de Başkent Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünü tam burslu olarak tamamlamıştır. Ardından aynı bölümde yüksek lisansını tamamlamıştır. 

Pelin Durtaş 2015 senesine kadar Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı’nda (TTGV) Proje Uzmanı olarak ulusal ve uluslararası Ar-Ge ve inovasyon destek mekanizmaları, Ar-Ge projelerinin değerlendirilmesi, inovasyon yönetimi, girişimcilik, strateji planlama, Ar-Ge çıktılarının ticarileşmesi, teknoloji transferi, sanayide kümeleşme ve  uluslararası işbirliği alanlarında çalışmıştır.

2015 yılından itibaren beri AB kaynaklı projeler, Birleşmiş Milletler programları, Ar-Ge projeleri kapsamında danışman olarak görev yapmaktadır.

 

Turaç LAÇİN

BEST For Energy Kıdemli Uzmanı

Turaç LAÇİN

Turaç LAÇİN, 1998 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İstatistik bölümünden lisans derecesi ile mezun olmuştur. Finansal yönetim, satın alma, halkla ilişkiler, etkinlik yönetimi, ağ oluşturma, sözleşme hazırlama ve lojistik alanlarında 24 yıllık genel mesleki deneyime sahiptir.

7 yıl farklı özel bankalarda çalışmıştır ve finans sektörü kariyerine Ankara'da şube müdürü olarak son vermiştir. Daha sonra bir mühendislik ve danışmanlık şirketinde mali ve idari yönetici olarak görev yapmıştır. 2015 yılından bu yana etkinlik koordinatörü olarak farklı projelerde, Dünya Bankası, TÜRKAK, ILO, MFİB ile çalışmış olup, etkinlik yönetimi, çalıştay, konferans, eğitim düzenleme, etkinlikler için ihale dosyası hazırlama, günlük aktiviteleri yönetme, promosyon malzemeleri, lojistik, faaliyetlerin bütçelendirilmesi ve sözleşmelerin hazırlanması, raporlama, izlenme ve değerlendirilmesi alanlarında uzmanlaşmıştır.

 

Buğra BARLAS

BEST For Energy Kıdemli Uzmanı

Buğra BARLAS

Buğra Barlas, İktisat Lisans Derecesine ve iki Yüksek Lisans derecesine sahiptir; Dokuz Eylül Üniversitesi'nden Executive MBA derecesi ve İstanbul Ticaret Üniversitesi'nden Endüstri Politikası ve Teknoloji Yönetimi alanında yüksek lisans derecesi ile 17 yılı aşkın mesleki deneyime sahiptir.

5 yıllık bankacılık sektöründeki ilk mesleki deneyiminin ardından, yurtdışında İngiltere ve Almanya'da Bölge Müdürü ve Finans Müdürü olarak görev yaparken, Çek Cumhuriyeti ve Romanya'da Uzaktan Genel Müdür olarak operasyonları yönetti. Türkiye'ye döndükten sonra proje dünyasına dahil oldu ve Avrupa Birliği ve UNDP tarafından finanse edilen Türkiye, Sırbistan, Azerbaycan ve Kosova'da uzman olarak 15'ten fazla uluslararası projede yer aldı.

Buğra, AB programları, Proje Döngüsü Yönetimi, strateji geliştirme, sektörel rekabet gücü, İş İnkübatörleri, Ortak Çalışma Alanları, teknoloji ve İş Geliştirme Merkezi kurulması, Girişimcilik Konseptlerinin tasarlanması ve uygulanması, inovasyon ve ticarileştirme faaliyetleri konularında sağlam bilgi ve deneyime sahiptir.

Buğra, yıllardır firmalara profesyonel danışman ve projelerde freelance olarak çalışmakla birlikte, fotoğrafa olan yoğun ilgisi nedeniyle yurt içi ve yurt dışı kısa filmlerin amatör yapımcılığını da yapmaktadır.

 

Hazal COŞKUN

BEST For Energy Proje Uzmanı

Hazal COŞKUN

Üniversite öğrenimine Bilkent Üniversitesi'nde başlayan Hazal Coşkun, Yaşar Üniversitesi'nden İngilizce Mütercim-Tercümanlık bölümünden lisans derecesine sahiptir. Mezuniyetinin ardından 3 adet Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi sertifikası almıştır. Ulutek'te Enterprise Europe Network programı kapsamında çalıştıktan sonra AB Hibe Programları dahilinde projeler yazmaya başlamıştır.

Sivil Toplum Diyaloğu IV programı kapsamında yürütülen “Güneş Enerjisi ve Enerji Verimliliği” projesinde proje asistanı olarak görev yapmıştır. WWF'in CO-SEED programı kapsamındaki “Çevresel Etki Değerlendirme Deneyim Paylaşımı” projesinde proje yöneticisi olarak çalışmıştır. Yerel STK’lar Hibe Programı kapsamında “Sürdürülebilir Çevre ve Enerji” ve Sivil Toplum Diyaloğu – V programı kapsamında “Sürdürülebilir Kalkınma için Sürdürülebilir Sivil Toplum Diyaloğu” projelerini yazmış ve proje koordinatörü olarak yürütmüştür. Sivil Toplum Diyaloğu, Sivil Toplum Sektörü, Erasmus+ gibi AB hibe programları kapsamında çeşitli sivil toplum kuruluşlarına danışmanlık yapmakta ve AB müktesebatı, çevresel sürdürülebilirlik, sürdürülebilir kalkınma, yenilenebilir enerji ve iklim eylemi alanlarında projeler yazıp yürütmektedir. 2013 yılından itibaren yeminli tercüman olarak da çalışmaktadır.

Yürüttüğü projelerde “Türkiye'nin AB Müktesebatı 27. Fasıl Kapsamında İlerlemesi ve Eksiklikleri”, ‘’AB Müktesebatı 27. Fasıl Kapsamında AB İyi Uygulamaları’’ ve “Türkiye'de Güneş Enerjisi ve Enerji Verimliliği” konularında kitapçıklar yazmıştır. 5 yıl boyunca Türkiye Ligi, Avrupa Ligleri ve NBA basketbolu konusunda Yarısaha Basket, Sportando, Karşıyaka Birliği'nde köşe yazarlığı yaptı. 2 yıl Karşıyaka Spor Kulübü basketbol şubesinde yönetim kurulu üyeliği yaptı.

 

Elif SEYHAN

BEST For Energy Proje Koordinatörü

Elif SEYHAN

Elif Seyhan 1994 yılında Ankara'da doğdu. 2017 yılında ODTÜ İktisat bölümünden mezun oldu. Aynı zamanda lisans eğitimine devam ettiği Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümü'nü bitirdi. Lisans eğitimini tamamladıktan sonra Eylül 2017'de Düşük Karbon Projesi'nde Proje Asistanı/Ofis Müdürü olarak göreve başlamıştır. Eğitim, seminer, konferans, aylık yönetim toplantıları, yönlendirme komitesi toplantılarının organizasyonunda TA ekibine destek vermiş ve Proje Ofisinin işleyişinden sorumludur.

Düşük Karbon Projesi tamamlandıktan sonra Haziran 2020'de BEST For Energy Projesi'nde çalışmaya başlamıştır. Bu arada İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde Sürdürülebilir Enerji alanında yüksek lisans eğitimine devam etmektedir.

 

İmge ÖZDEMİR

BEST For Energy İletişim Uzmanı

İmge ÖZDEMİR

İmge Özdemir, 2010 yılında Hacettepe Üniversitesi'nde Psikoloji alanında lisans ve Antropoloji alanında yandal eğitimini tamamlamıştır.

Ardından Hacettepe Üniversitesi'nde Klinik Psikoloji alanında yüksek lisans derecesini almıştır. Akademik hayatı boyunca ölçme, değerlendirme ve travma psikolojisi eğitimlerine katılmıştır. Mesleki kariyeri boyunca özellikle risk altındaki gruplar ve çocuklarla çalışmış, eğitim ve seminerler vermiştir. Derneklerin projelerinde de aktif rol almıştır.

Halen BEST For Energy Projesi kapsamında faaliyet, seminer, eğitim, konferans, yönetim toplantıları düzenlemekten ve faaliyetlerin izlenmesi, değerlendirilmesi ve raporlanmasından sorumludur. Projeye ek olarak psikososyal destek ve danışmanlık faaliyetlerine de devam etmektedir.