Kümelenme Alanında Tecrübelenen Uzmanlar Kümelenme Mükemmeliyeti Eğitimi Sertifika Töreni’nde Buluştu

Temiz Enerji ve Temiz Teknoloji sektöründe rekabetçi bir küme geliştirmeyi hedefleyen ve kümelenme temelli bir sektörel dönüşüm projesi olan BEST For Energy Projesi kapsamında; İzmir’de kümelenme politikası oluşturan, yürüten veya katkı sağlayan kurumların kapasitelerinin geliştirilmesi amacıyla düzenlenen Küme Mükemmeliyeti Eğitimi katılımcılarına sertifikaları dağıtıldı.
 
Sektörel kümelenme politikaları, değer zinciri analizi, kümelenme projesi yönetimi, küme ekonomisi, değişim yönetimi vb. konuları kapsayan içerikten oluşan eğitim programında Christian Ketels, Ekin Taşkın, Henri Varlet, Inés Sagrario, Mar Cervera, Prof. María Luisa Blázquez ve Reza Zadeh eğitmen olarak yer aldı.
 
Sertifika Töreninde konuşan İzmir Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Mehmet YAVUZ, İzmir Kalkınma Ajansı olarak uzun dönemden beri İzmir’in Sürdürülebilir Kalkınması için farklı yelpazelerde çalışmalar yürüttüklerini ve son dönemde bu çalışmaları Yeşil ve Mavi Büyümeye odaklanarak gerçekleştirdiklerini ifade etti. Enerji Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (ENSİA) ortaklığında yürütülen BEST For Energy Projesi’nin, Ajans olarak odaklandıkları en önemli alanlardan olan temiz enerji ve temiz teknolojiler doğrultusunda yürüttükleri bir Avrupa Birliği Projesi olduğunu ve İzmir’in başta rüzgar enerjisi olmak üzere temiz enerji alanında önemli bir üretim merkezi olduğunu ifade eden YAVUZ, “BEST For Energy Projesi’yle, İzmir’de temiz enerji ve temiz teknolojiler kümesi geliştirerek, rekabet gücünü arttırmayı hedefliyoruz. İklim değişikliğinin bu kadar ön plana çıktığı günümüzde bu projeyi doğru zamanda yaptığımıza inanıyor, İzmir’in bu alanda küresel ölçekte önemli bir merkez haline gelmesi adına çok önemli katkılar sağlayacağını düşünüyoruz.” Yavuz, eğitimin başarılı bir şekilde gerçekleşmesini sağlayan Avrupa Küme Mükemmeliyeti Vakfı’na, eğitmenlerine ve eğitim katılımcılarına teşekkür ederek sözlerini tamamladı.
 
Sertifika programında eğitmen olarak yer alan Harvard Business School öğretim üyesi Christian KETELS, bölgesel kalkınmada koordineli bir şekilde çalışmanın başarıya ulaşmanın anahtarlarından biri olduğunu belirtti ve bu çalışmanın kümeler ve firmalar ile işbirliği halinde yapılması gerektiğini vurguladı.  KETELS, gerçekleştirilen eğitimin İzmir’de sektörel kümelenme kültürünün yaygınlaşması için çok önemli olduğuna değindi. Kurumlar ya da firmalar arası güvenin yanında organizasyon içinde yer alan insanlar arasındaki güvene odaklanılması gerektiğini ifade eden KETELS, küme içinde yer alan firmalarla kurulacak yakın iletişimin iş birliğini güçlendireceğini söyledi.
 
Enerji Sanayicileri ve İş Adamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Alper KALAYCI, gerçekleştirilen eğitim programından çok güzel sonuçlar aldıklarını söyleyerek, bütün eğiticilere, katılımcılara ve eğitimi gerçekleştiren herkese teşekkür etti.
 
BEST For Energy Projesi Takım Lideri Ekin TAŞKIN ise, projenin, İzmir’de sektörel kümelenme politikaları kapsamında geleceğe yönelik ortak bir dil oluşturma ve temiz enerji ve temiz teknolojiler sektöründe aynı metodoloji ve stratejilerin uygulanması konularına odaklanıldığını söyleyerek; gerçekleştirilen Küme Mükemmeliyeti eğitimi ile bu amaca ulaşıldığını belirtti.
 
Avrupa Küme Mükemmeliyeti Vakfı CEO’su Reza ZADEH, eğitim kapsamında katılımcılar tarafından gerçekleştirilen uygulamalı çalışmaların sonucunun son derece tahmin edici olduğunu söyledi ve bu konuda mutluluğunu ifade etti.
 
IESE Business School öğretim üyesi Prof. María Luisa BLÁZQUEZ, büyük şirketlerinin rekabet sürecinde kendilerinden ziyade ortak fayda ve amaca odaklanmaları gerektiğini belirtirken; bu durumu değiştirebilmek için nasıl yeni iş ve segment fırsatları oluşturulabileceği konusu üzerinde durulması gerektiğini söyledi. Organizasyon içinde güven unsurunun da önemine değinerek; yeni proje, fikir ve olanakları yaratmanın, organizasyonda yer alan bütün bireylerdeki potansiyeli ortaya çıkaracağını ve buna bağlı olarak da güven ve iş odağını arttıracağını belirtti.