İzmir Kalkınma Ajansı Yeşil ve Mavi Dönüşüm Programı Çevrimiçi Bilgilendirme Toplantısı

İZMİR KALKINMA AJANSI YEŞİL VE MAVİ DÖNÜŞÜM PROGRAMI ÇEVRİMİÇİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI
 
 
İzmir Kalkınma Ajansı, BEST For Energy Projesi ile yürüttüğü temiz enerji ve temiz teknolojiler kümelenmesine yönelik çalışmalarını, sektördeki üretici firmaların ve girişimcilerin yararlanabileceği mali destekler içeren Yeşil ve Mavi Dönüşüm Programı ile de desteklemektedir. İzmir Kalkınma Ajansı Yeşil ve Mavi Dönüşüm Programı hakkında BEST For Energy Projesi paydaşlarımızı bilgilendirmek üzere bir bilgilendirme toplantısı düzenlenecektir. Toplam 50 milyon TL bütçesi olan Yeşil ve Mavi Dönüşüm Programı’nın başvuru koşulları hakkında bilgi sahibi olmak isteyen sektör paydaşlarımızı, 14 Ocak 2022 Cuma günü saat 10:00’da çevrimiçi olarak gerçekleşecek toplantımıza davet ediyoruz.
 
İzmir Kalkınma Ajansı Yeşil ve Mavi Dönüşüm Programı; İzmir’in karşı karşıya olduğu çevresel baskının azaltılması, bölgedeki ekonomik dayanıklılığın artırılması ve bu doğrultuda doğal kaynakların kullanımında gelecek nesilleri de dikkate alan bir yaklaşımın girişimciler ve üreticiler tarafından içselleştirilmesi için “sürdürülebilir üretim teknikleri” ve “sürdürülebilir üretim metot ve ekipmanlarının yerlileştirilmesi” alanlarında “öncü, özgün ve örnek (3Ö)” projeleri hayata geçirmek hedefiyle uygulanmaktadır.
 
Yeşil ve Mavi Dönüşüm Programı’na yazılım, donanım ve ileri teknolojili malzeme üreten girişimciler; teknolojinin ticarileşmesine yönelik faaliyetlerde bulunan firmalar; Teknopark yönetici şirketleri ve sivil toplum kuruluşları; kaynak tüketiminde tasarruf etme ihtiyacı duyan, temiz enerji ve temiz teknolojiler öncelikli olmak üzere daha yüksek katma değerde veya yerlileştirme niteliğinde üretim yapacak olan firmalar veya belirtilen öncelikler doğrultusunda ölçek büyüklüğü açısından firmaların tek başına üstlenemeyeceği niteliğe sahip projeler için organize sanayi bölgeleri (OSB) ve serbest bölgeler başvuru yapabilmektedir. 
 
Yeşil ve Mavi Dönüşüm Programı Bilgilendirme Toplantısı kayıt linki aşağıda yer almaktadır. 
 
Tarih ve Saat: 14 Ocak 2022 Cuma, 10:00 -11:00
Kayıt Linki: YMDP Bilgilendirme Toplantısı Kayıt Sayfası
 
Gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısı sunumu için tıklayınız.